Intel Android device USB driver

Intel Android device USB driver

رایگان
بسته به اتصال خود را Windows PC به هر Android device با Intel Atom processor
امتیازدهی کاربر
4.3  (20 رأی)
رأی شما
نمره
2.9
آخرین نسخه:
1.10.0 (دیدن همه)
دانلود رایگان  
این Intel Android USB Driver بسته شما را قادر به اتصال خود را Windows*مبتنی بر ماشین خود را Android device که شامل یک Intel® Atom™ processor داخل.
مورد نیاز: Android دستگاه تلفن همراه با Intel Atom Processor داخل به جز SoFIA و میکرو-USB به USB کابل (همان کابل مورد استفاده برای شارژ دستگاه).
اطلاعات به روز شده در: