Intel Android device USB driver

Intel Android device USB driver 1.10

Miễn phí
Makes the connection between the user's PC and Android device
Người dùng đánh giá
4.2  (21 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.10.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
A collection of drivers for managing Android devices powered by Intel Atom processors from the computer. The pack ensures that your operating system will recognize and interact with any Atom-based smartphone or tablet connect to the PC through a USB cable.
Cái Intel Android USB Driver gói hàng cho phép cháu kết nối của Windows*-dựa vào máy của Android device chứa một Intel® Atom™ vào bộ vi xử lý.
Yêu cầu: Android Động thiết bị với những Intel Atom vào bộ vi xử lý ngoại trừ SoFIA và micro-USB để USB cáp (cùng cáp từng chỉ huy thiết bị).
Thông tin được cập nhật vào: