Intel Android device USB driver

Intel Android device USB driver

Miễn phí
Gói đồ đạc để kết nối của Windows PC bất cứ Android device với Intel Atom bộ vi xử lý
Người dùng đánh giá
4.3  (20 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
Phiên bản mới nhất:
1.10.0 (Xem tất cả)
TẢI VỀ Miễn phí  
Cái Intel Android USB Driver gói hàng cho phép cháu kết nối của Windows*-dựa vào máy của Android device chứa một Intel® Atom™ vào bộ vi xử lý.
Yêu cầu: Android Động thiết bị với những Intel Atom vào bộ vi xử lý ngoại trừ SoFIA và micro-USB để USB cáp (cùng cáp từng chỉ huy thiết bị).
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: